Service & Kvalitet

Service & Kvalitet

Service & Kvalitet

Service & Kvalitet

Slamsugning i Eda

Det lilla företaget med stor kapacitet och hög kompetens!

Vi på Dans Åkeri i Eda AB erbjuder slamsugning, högtrycksspolning, rörinspektion m.m. Vår utrustning är modern och vi lokaliserar och åtgärdar problem snabbt! 


Vi gör jobb i hela Västvärmland till både företag och privatpersoner. 


Välkommen att kontakta oss när du vill ha bra service och ett professionellt utfört arbete.

Vill du veta mer? Hör gärna av dig!

Slamsugning

Stopp i avloppet? Ring oss direkt!Slamsugning av fett- och oljeavskiljare, pumpgropar, dagvatten- och rännstensbrunnar. Även översvämningar. Vi lokaliserar och åtgärdar snabbt och effektivt.

Högtrycksspolning

Problem med avloppssystemet eller ledningsnätet? Vi högtrycksspolar avlopp, dagvattenledningar med mera.
Snabbt och enkelt utan kemikalier!

Rörarbeten

Rörinspektion av olika system som t.ex. avlopp, dagvattenledningar, ventilation m.m. Vi inspekterar insidan med filmutrustning och åtgärdar.