Hög kvalitet och bra service sedan 1999

Dan’s Åkeri i Eda AB

Rörarbeten

Akuta och icke akuta problem åtgärdas snabbt

När du är i behov av t.ex. rörarbeten, högtrycksspolning med hetvatten, kontakta då Dan’s Åkeri i Eda AB.

Har du stopp i avloppet?
Ring oss direkt 070 522 69 13
Vi utför rörinspektion och rörarbete och lokaliserar och åtgärdar problem snabbt.

Vi är serviceinriktade, effektiva med hög kompetens. Privatpersoner och företag är välkomna att anlita oss. Specialfordon med senaste utrustningen som är anpassad för olika sorters arbeten vilket innebär att vi kan garantera ett professionellt utfört arbete. Vi arbetar med filmning av avloppsrör och hetvattenspolning av igentäppta ledningar och rör.

Hetvattenspolning

Avlopp- och rörledningar som är belamrade av fett spolar vi rena med hetvatten.

Högtrycksspolning

– (t ex avlopp, dagvattenledningar m.m)Rent vatten utan kemikalier används för högtrycksspolningav rörledningssystem och ledningsnät.

Rörarbeten

– Rörinspektion (t ex avlopp, dagvattenledningar, ventilation m.m)
Där finns många anledningar som skapar problem i rörledningarna.
Material som blockerar, rötter, dåligt fall, sättningar och rörbrott.

Vi inspekterar rörets insida med kamera och sätter in den insats som krävs för jobbet.

Välkomna att kontakta oss när du vill ha bra service och ett professionellt utfört arbete!

Dan's Åkeri i Eda AB
Granliden
671 94 Brunskog

Call Now Button