Ibland är det bara stopp

Det är då du ska kontakta oss! Vi på Dan's Åkeri i Eda AB löser det mesta med hjälp av slamsugning, rörinspektion och högtrycksspolning. Vi har den bredd och branscherfarenhet som krävs. Välkommen!

Kontaktuppgifter

Mobil 070-522 69 13
E-post info@dansakeri.se
Adress Granliden, 671 94 Brunskog

Skicka ett meddelande