Akuta och icke akuta problem åtgärdas snabbt

När du är i behov av t.ex. rörarbeten, slamsugning, högtrycksspolning med hetvatten, kontakta då Dan's Åkeri i Eda AB.


Vi är serviceinriktade, effektiva med hög kompetens. Privatpersoner och företag är välkomna att anlita oss. Specialfordon med senaste utrustningen som är anpassad för olika sorters arbeten vilket innebär att vi kan garantera ett professionellt utfört arbete. Vi arbetar med filmning av avloppsrör och hetvattensspolning av igentäppta ledningar och rör.

Har du stopp i avloppet?

Ring oss direkt! Vi utför rörinspektion och rörarbete och lokaliserar och åtgärdar problem snabbt. 

Kontakta oss

VÅRA TJÄNSTER - Vi suger rent från material som blockerar och högtrycksspolar

Slamsugning

- (vatten, slam, grus m.m) Stor kapacitet med smidiga specialfordon som kommer åt de flesta platser. Slammet tar vi hand om på miljövänligt vis.

Högtrycksspolning

- (t ex avlopp, dagvattenledningar m.m)Rent vatten utan kemikalier används för högtrycksspolningav rörledningssystem och ledningsnät.

Rörarbeten

- Rörinspektion (t ex avlopp, dagvattenledningar, ventilation m.m)
Där finns många anledningar som skapar problem i rörledningarna.
Material som blockerar, rötter, dåligt fall, sättningar och rörbrott.
Vi inspekterar rörets insida med kamera och sätter in den insats
som krävs för jobbet.
Välkomna att kontakta oss när du vill ha bra service
och ett professionellt utfört arbete!